Először jársz nálunk? Akkor kezdj itt és tudj meg többet a Magánpénzügyi Akadémiáról!.

Általános Szerződési Feltételek

A maganpenzugyiakademia.hu, befektetes-online.maganpenzugyiakademia.hu, eletrevalogyerek.hu, magazin.eletrevalogyerek.hu, maganpenzugyivideok.hu weboldalak (továbbiakban Weboldal) a Csodasuli Kft. tulajdona, a weboldalt a Csodasuli Kft. üzemelteti (továbbiakban Üzemeltető).

Ezúton szeretnénk megkérni potenciális vásárlóinkat, felhasználóinkat, olvassák el figyelmesen jelen általános szerződési feltételeinket (ÁSZF), és ha minden pontjával egyetértenek, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, csak abban az esetben vegyék igénybe szolgáltatásainkat.

Szerződésünk kizárólag elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, nem kerül egyedileg iktatásra, továbbá postázásra, valamint magatartási kódexre nem utal.

A működéssel, termékeink és szolgáltatásaink megrendelési és szállítási feltételeivel, folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Weboldalon megadott elérhetőségeinken és jelen Általános Szerződési Feltételekben tudunk rendelkezésére állni.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

Üzemeltető adatai:

I. Fogyasztó

Fogyasztó és vállalkozás

Az új PTK. a fogyasztó fogalmát leszűkítette kizárólag olyan természetes személyekre, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el. Fontos változás, hogy bevezetésre kerül a vállalkozás fogalma is, melyet a törvény a fogyasztó „ellentéteként” definiál: vállalkozásnak tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy minősül.

II. Szerződő felek

A Webolodalon történő megrendeléssel, szerződés jön létre a Csodasuli Kft. mint szolgáltató (továbbiakban Üzemeltető) és a megrendelést leadó személy, mint fogyasztó (továbbiakban fogyasztó) között.

A fogyasztó a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.

III. Vásárlás

A fogyasztó az adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. Az Üzemeltető ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A fogyasztó köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a fogyasztó felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.

Ha a fogyasztó tévesen adott meg adatokat (pl. hibás szállítási cím, téves darabszám) és ezt a megrendelés leadását követően veszi észre, úgy mindaddig van lehetősége telefonon (+36-1-414-3065) vagy e-mailben (info[kukac]maganpenzugyiakademia.hu) a módosításra, míg a megrendelt termékeket a futárszolgálatnak át nem adjuk.

IV. Termékek, Szolgáltatások és az árak

IV.1. Termékek és az árak

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az Üzemeltető. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza. A termékek ára házhozszállítás esetén magában foglalja a csomagolás költségét és a biztosítást, azonban a szállítási költséget nem, az a megrendelés véglegesítése során kerül megadásra.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az Üzemeltető jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az Üzemeltető jogosult a megrendelést törölni. Az Üzemeltető a megrendelés törléséről a fogyasztót e-mailben értesíti.

Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található.

IV.2. Online elérhető termékek és az árak

Az online elérhető termékek (digitális magazin, oktatóprogramok, stb…) leírását, jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az Üzemeltető. A termékek használatához szüksége van a Felhasználónak internet hozzáférésre. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az Üzemeltető jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az Üzemeltető jogosult a megrendelést törölni. Az Üzemeltető a megrendelés törléséről a fogyasztót e-mailben értesíti.

Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található.

IV.3. Előfizetői rendszer és az árak

Az Előfizetői rendszer (Konyhapénzből Milliók oktatóprogram (KM), Intelligens Befektető oktatóprogram (IB)) leírását, jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az Üzemeltető. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza.

A Csodasuli Kft. szolgáltatásának használatához szüksége van a Felhasználónak internet hozzáférésre, valamint érvényes és elfogadott fizetési eszközre.

Az Előfizetői rendszer termékei tagsági díj fizetése mellett vehetőek igénybe.

IV.3.1. 7 napos próbaidő

Minden először rendelő felhasználó számára 7 napos próbaidő biztosított. Ez alatt az időszak alatt a KM és IB tagság minden szolgáltatása normál használati feltételeknek megfelelően működik. Az próbaidőszak végéig mind a KM, mind az IB tagság bármikor felmondható, külön indoklás nélkül

IV.3.2. ElőfizetésTagsági díj

Amennyiben Felhasználó a 7 napos próbaidő alatt nem mondja fel a tagságát, úgy az automatikusan meghosszabbításra kerül.

A Felhasználó tagsága az ingyenes próbatagsággal kezdődik, és addig tart hónapról hónapra, amíg nem kéri a Felhasználó tagságának törlését, vagy az Üzemeltető nem törli a Felhasználót adataival együtt.

Próbatagság: A felhasználó előfizetését a próbatagsággal kezdi. A próbatagság csak először rendelő felhasználó számára biztosít 14 napos ingyenes próbaidő. Ez alatt az időszak alatt a KM és IB tagság minden szolgáltatása normál használati feltételeknek megfelelően működik. Az ingyenes próbaidőszak végéig mind a KM, mind az IB tagság bármikor felmondható, külön indoklás nélkül. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint változtasson a próbatagság kritériumokon.

Havi előfizető: A havi előfizető harminc (30) napon belül igényelheti a havidíj visszatérítését. Egyetlen 30 napot meghaladó visszatérítési kérelem sem kerül feldolgozásra. A kezdeti 30 nap bármelyikén felmondhatja a Felhasználó az előfizetést.

Éves előfizető: Az éves előfizető az előfizetés első napjától számított harminc (30) napon belül igényelheti az éves díj visszatérítését. Bármily megrendelést követő 30 nap után arányosítva lehet kérelmezni az eredeti éves előfizetés díját. Például, ha a Felhasználó januárban kérte az előfizetést, viszont júniusban mondaná fel, akkor a fennmaradó 6 hónapra elszámolt költséget térítik neki vissza.

V. Megrendelés

V.1. Termék megrendelés

A fogyasztó a megrendelni kívánt termékeket annak termék aloldalán tudja megrendelni az oldalon szereplő űrlap kitöltésével.

A szerződéskötés nyelve: magyar.

Ezt követően a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a Csodasuli Kft. Vásárlási feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés megérkezéséről az Üzemeltető e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés adatait. Ez a visszaigazolás azonban még csak a fogyasztó megrendelésének megérkezését igazolja és nem jelenti azt, hogy a termék raktáron található. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötelezettség alól. (lásd:az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bekezdés.)

A megrendelés feldolgozása során az Üzemeltető e-mailben vagy telefonon keresheti meg a fogyasztót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az Üzemeltető a fogyasztó megrendelését a fogyasztó megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az Üzemeltető a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a fogyasztónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat e-mail útján közölni fogyasztóval.

V.2. Online termék megrendelés

A fogyasztó a megrendelni kívánt termékeket annak termék aloldalán tudja megrendelni az oldalon szereplő űrlap kitöltésével.

A szerződéskötés nyelve: magyar.

Ezt követően a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a Csodasuli Kft. Vásárlási feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés megérkezéséről az Üzemeltető e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés adatait. Ez a visszaigazolás azonban még csak a fogyasztó megrendelésének megérkezését igazolja. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötelezettség alól. (lásd:az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bekezdés.)

A megrendelés feldolgozása során az Üzemeltető e-mailben vagy telefonon keresheti meg a fogyasztót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az Üzemeltető a fogyasztó megrendelését a fogyasztó megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az Üzemeltető a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a fogyasztónak, hanem elegendő az esetleges egyéb adatokat e-mail útján közölni fogyasztóval.

V.3. Előfizetői rendszer megrendelés

A fogyasztó a megrendelni kívánt Előfizetői rendszert annak termék aloldalán tudja megrendelni az oldalon szereplő űrlap kitöltésével.

A szerződéskötés nyelve: magyar.

Ezt követően a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a Csodasuli Kft. Vásárlási feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az előfizetői rendszer megrendelése csak azonnali online bankkártyás tranzakció egyidejű indítása esetén lehetséges. Ennek részletei a VIII. Fizetési módok fejezetben találhatóak.VI. Szállítás

VI.1. Szállítás – Termék vásárlása esetén

Az Üzemeltető a Weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelés teljesítésekor. A szállítás időpontját az Üzemeltető minden esetben-e-mailben közli a fogyasztóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.

Szállítási módok:

A fogyasztó köteles a küldeményt az átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az Üzemeltetőnek nem áll módjában a fogyasztó hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját elfogadni.

Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a fogyasztó köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral vagy Üzemeltetővel, és a küldeményt Üzemeltető költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a fogyasztó későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a fogyasztó hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az Üzemeltető ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

VI.2. Szállítás – Online termék vásárlása esetén

Az Üzemeltető a Weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett rendelkezésre bocsájtási határidőre törekszik a megrendelés teljesítésekor.

Online termékek (digitális magazin, oktatóprogramok, stb…) esetében a szállítás elektronikus formában történik. A fogyasztó a vételár kifizetését követően emailben kapja meg az online termék eléréséhez, használatához szükséges információkat.

Amennyiben a vételár kiegyenlítését követő 2 munkanapon belül az email nem érkezik meg a fogyasztóhoz, a fogyasztó kötelessége ezt jelezni az Üzemeltető felé, ennek hiányában a megrendelés teljesítettnek tekintett Üzemeltető részéről.

VI.3. Szállítás – Előfizetői rendszer vásárlása esetén

Előfizetői rendszer (KM, IB) vásárlása esetében a szállítás elektronikus formában történik a sikeres online bankkártyás tranzakciót követően azonnal. A fogyasztó emailben kapja meg az Előfizetői rendszer eléréséhez, használatához szükséges információkat.

Amennyiben a sikeres online bankkártyás tranzakciót követő 2 munkanapon belül az email nem érkezik meg a fogyasztóhoz, a fogyasztó kötelessége ezt jelezni az Üzemeltető felé, ennek hiányában a megrendelés teljesítettnek tekintett Üzemeltető részéről.

VII. Fizetési módok

VII.1 Fizetési módok – Termék vásárlása esetén

A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:

Az Üzemeltető az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a fogyasztóra.

Számlát csak a termék bruttó, ÁFÁ-val ellátott összegéről áll módunkban kiállítani.

VII.2 Fizetési módok – Online termék vásárlása esetén

Az online termék ellenértékének megfizetése az alábbiak szerint történhet:

Számlát csak az online termék bruttó, ÁFÁ-val ellátott összegéről áll módunkban kiállítani.

VII.3 Fizetési módok – Előfizetői rendszer esetén

Előfizetői rendszer megrendelése esetén csak és kizárólag online bankkártyás fizetési mód lehetséges.

Az online bankkártyás fizetési rendszert a SIX Payment Services (SIX) biztosítja. (https://www.six-payment-services.com/hu/home.html)

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

Fogyasztó a megrendelő űrlap integrált részeként megadja a fizetéshez szükséges adatokat, melyet követően az első fizetés automatikusan lezajlik. A Fogyasztó egyúttal határozottan hozzájárul, hogy az általa választott Előfizetői rendszer fizetési gyakoriságának és díjának megfelelően Üzemeltető és SIX automatikusan megterhelje számláját a megadott bankkártya adatok felhasználásával. (Visszatérő fizetés alkalmazás). A Fogyasztó kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

Számlát csak a szolgáltatás bruttó, ÁFÁ-val ellátott összegéről áll módunkban kiállítani.

VIII. Elállás joga

Elállási/Felmondási jog

A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az Üzemeltetővel megkötött szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

c) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy adott termék átveszi.

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (név:1222 Budapest, Nagytétényi út 112. szám).

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Fogyasztó eláll az Üzemeltetővel kötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során banki átutalási módot alkalmaz az Üzemeltető.

A visszatérítést az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztó köteles az Üzemeltető részére, a 1155 Budapest, Wesselényi u. 35. címre a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elálllási jogát az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a vásárlót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

IX. Jótállás, szavatosság

Weboldalunkon kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre. A termékek eredeti gyári csomagolásban, sértetlenül kerülnek feladásra a címzett részére. A forgalmazott termékekre a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felelősséget vállalunk. Amennyiben a megvásárolt termék bizonyíthatóan már hibásan került kézbesítésre, úgy azt kérésére kicseréljük.

A szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2002. évi XXXVI. törvény rendelkezései irányadók, különösen a 305 § – 311/A§ rendelkezések.

305. § (1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

(2) Hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelése is, ha a szerelés szerződéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelős. A kötelezett felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el.

(3) A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

305/A. § (1) Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól. Mentesül a kötelezett a szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a jogosultat figyelmeztette.

(2) Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.

306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult

a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

(4) A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.

(5) Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el.

306/A. § A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

307. § (1) A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

308. § (1) A jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a dolog használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás vagy kötelező műszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és ez hat hónapnál rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő irányadó.

(2) Ha a szerződés állat szolgáltatására irányul, a szavatossági igény a teljesítéstől számított hatvan nap alatt évül el.

(3) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

(4) Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó – az (1)-(2) bekezdéstől eltérően – a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél rövidebb elévülési határidőt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben az esetben sem köthető ki.

308/A. § (1) Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

(2) Fogyasztói szerződésben az (1) bekezdésben megállapított hároméves határidőnél rövidebb határidő kikötése semmis.

308/B. § A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt előidézte. Ha azonban a jogosult a szavatossági igényét csak a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

308/C. § A szavatossági jogok az ugyanabból a jogalapból eredő követeléssel szemben kifogásként a határidők eltelte után is érvényesíthetők.

309. § (1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a kötelezettet terhelik. Fogyasztói szerződés esetében a felek ettől eltérő megállapodása semmis.

(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

310. § Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.

311. § (1) Ha a fogyasztói szerződés hibás teljesítésének oka a kötelezettel szerződő harmadik személy (előző kötelezett) hibás teljesítése, a fogyasztói szerződés kötelezettje követelheti az előző kötelezettől a hibás teljesítés miatt támasztott fogyasztói igények kielégítése költségeinek a megtérítését, feltéve, hogy a minőség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

(2) A fogyasztói szerződés kötelezettje az (1) bekezdés szerinti igényét a fogyasztó igényének kielégítésétől számított hatvannapos elévülési határidő alatt érvényesítheti. Az igény az előző kötelezett teljesítése időpontjától számított legfeljebb öt évig érvényesíthető; e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(3) Az (1) bekezdés szerinti igényt az előző kötelezett is érvényesítheti a vele szerződő előző kötelezettel szemben, a (2) bekezdésben meghatározott határidők megfelelő alkalmazásával.

311/A. § A hibás teljesítés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezettség nem dolog szolgáltatására irányul; ilyenkor a kicserélésen a szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni.”

 

X. Felelősség kizárása

Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az Üzemeltetőnek.

Az Üzemeltető nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

A Csodasuli Kft-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő megrendelések elutasítása.

XI. Adatvédelem

Üzemeltető a hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli és tárolja a fogyasztók személyes adatait, melyről részletesen a ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT rendelkezik.

XII. Egyéb rendelkezések

A jelen jogviszony vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, az Üzemeltető ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

Üzemeltető jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani.
A változtatások a Weboldalon való közzététel időpontjától hatályosak.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.

Amennyiben az Üzemeltető és a fogyasztó egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

Amennyiben a fogyasztónak bármilyen problémája, vagy jogvitás ügye merülne fel a Üzemeltetővel szemben, a gyors panaszkezelés céljából keresse meg Ügyfélszolgálatunkat, vállalkozásunk célja, hogy minden ilyen ügyben megoldást találjunk.

Az Üzemeltető a szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a fogyasztónak megküldi, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.

A panaszt – amennyiben az előző pont szerinti megoldásra nincs lehetőség – az Üzemeltető – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz az Üzemeltető csatolja a panaszról felvett, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (5) bekezdése rendelkezése szerinti jegyzőkönyvet is.

Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF érvényes: 2016.06.13. napjától